เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง
รายละเอียด :
     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยร้านกาแฟยูโซะ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า่ 1,300.00 เมตร ตามแบบแปลน-รายการเทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 246,785 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 15-11-2560