เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการบุกเกบิกถนนลูกรัง ซอยร้านกาแฟยูโซะ
รายละเอียด :
     ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า  1,300.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน-รายการที่เทศบาลกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1,174,733 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 03-11-2560