เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง โครงการรั้วรอบที่ดินสาธารณะ(กูโบร์ยามูแฆแน)
รายละเอียด :
     ขนาดคความสูง 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน-รายการเทศบาลกำหนด ณ ที่ดินสาธารณะ ถนนเทศบาล ซอย 6/1 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2,340,363 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 20-07-2560