ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.5-0005 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง กว้าง 3-4 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,005 ตารางเมตร โดยวิธีการคัดเลือก
รายละเอียด :
     เรื่อง  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.5-0005 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 2  ตำบลมะนังยง   กว้าง 3-4 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   3,005 ตารางเมตร โดยวิธีการคัดเลือก
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 0 Bytes
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 23-02-2564