เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
 12-07-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดิน - ฝ่ายกองคลัง 
 10-07-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถหน้ามัสยิด - ฝ่ายกองคลัง 
 28-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง 
 28-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง 
 11-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย1/3 ชุมชนตลาด ม.2 - ฝ่ายกองคลัง 
 11-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง
 23-05-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 1/3 - ฝ่ายกองคลัง
 01-04-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำเสาโยงนกส่งเสริมอาชีพชุมชนเทเศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 14-03-2562 ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ - ฝ่ายกองคลัง
 12-03-2562 ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ - ฝ่ายกองคลัง
 25-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟันท์ติก ถนนเพชรเกษม-ถนนเทศบาลซอย 6/8 โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง
 28-11-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างผิวทางแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม-ถนนเทศบาล ซอย 6/8 - ฝ่ายกองคลัง
 18-09-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อศาลาไม้ จำนวน 3 หลัง - ฝ่ายกองคลัง
 10-09-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา - ฝ่ายกิจการประปา
 02-08-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างขุด ดันกองขยะ - ฝ่ายกองคลัง
 02-08-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 13-07-2561 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่ดินสาธารณะ ซอย 1/6) จำนวน 1 หลัง - ฝ่ายกองคลัง
 04-07-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ฝ่ายกองคลัง
 16-05-2561 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 - ฝ่ายกองคลัง
 16-05-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 16-05-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2561 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค ตามโครงการจัดงานเดือนจัดงานเดือนรอมฏอนอัลมูบาร็อก ประจำปี 2561 - ฝ่ายกองคลัง
 02-05-2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคตามโครงการจัดงานเดือรอนฎอนอัลมูบาร็อก ประจำปี 2561 - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2