ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 09-10-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง - ฝ่ายกองคลัง 
 26-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซ๊ะ - ฝ่ายกองคลัง 
 16-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ซอย6/4 - ฝ่ายกองคลัง 
 13-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล 7 - ฝ่ายกองคลัง 
 09-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซะ - ฝ่ายกองคลัง 
 09-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศราคากลางซ่อมถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ซอย 6/4 - ฝ่ายกองคลัง
 02-09-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 5/1(ซอยหลังตลาด) - ฝ่ายกองคลัง
 27-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจการประปา(อาคารเก็บจ่ายสารเคมี อาคารเก็บน้ำใสโรงสูบ) - ฝ่ายกองคลัง
 20-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ดินบริเวณสนามโยงนก - ฝ่ายกองคลัง
 16-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลวอย 5/1 (ซอยหลังตลาด) - ฝ่ายกองคลัง
 08-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล 7 - ฝ่ายกองคลัง
 07-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถหน้ามัสยิดริมถนนเทศบาล 4 (ชุมชนตลาด) - ฝ่ายกองคลัง
 12-07-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดิน - ฝ่ายกองคลัง
 10-07-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถหน้ามัสยิด - ฝ่ายกองคลัง
 28-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง
 28-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย1/3 ชุมชนตลาด ม.2 - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง
 11-06-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ) - ฝ่ายกองคลัง
 23-05-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 1/3 - ฝ่ายกองคลัง
 01-04-2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำเสาโยงนกส่งเสริมอาชีพชุมชนเทเศบาล - ฝ่ายกองคลัง
 14-03-2562 ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ - ฝ่ายกองคลัง
 12-03-2562 ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ - ฝ่ายกองคลัง
 25-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟันท์ติก ถนนเพชรเกษม-ถนนเทศบาลซอย 6/8 โดยวิธีคัดเลือก - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3