ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel
 11-10-2561 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน การทุจริตประจำปี  
 09-01-2561 แนวปฎิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์  
หน้าที่ 1