ยินดีต้อนร้อบสู่รอมมาฎอนอัลมูรอก ขอให้ประชาชนเทศบาลร่วมกันทำอามาลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และปฏิบัติตนให้ปลอดจากโคโรน่า(COVId-19)และห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ
Control Panel

เดินรณรงค์...ขอเชิญชวน ผู้...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป...

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับย...

ปรับภูมิทัศน์ชุมชนในเขต...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธ...

ประชุมพนักงานและลูกจ้าง...

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยส...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยส...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยส...

โครงฝึกอบรมกระบวนการมีส...

การจัดกิจกรรมจิตอาสา

แจกหน้ากากอนามัยผ้า สำหร...

กรมการประมงปัตตานีร่วมก...

โครงการจัดงานวันเมาลิด ป...

กิจกรรมพบปะยามเช้าอำเภอ...

โครงการจัดงานวันปลากะพง...

สรุปกิจกรรมที่เทศบาลดำเ...

โครงการจัดงานวันอาซูรอ ป...

โครงการจัดงานวันรายออีด...

โครงการต่อต้านยาเสพติดใ...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักย...

โครงการอบรมและประชาคมชุ...

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ...

โครงการขลิบหนังหุ้มปลาย...

โครงการเทศบาลอาหารปลอดภ...

โครงการฝึกอบรมอาชีพและจ...

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ...

โครงการกิจกรรมวันคนพิกา...

ลานกีฬาและสถานที่ออกกำล...
หน้าที่ 1 2