เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
โครงการอบรมและประชาคมชุมชนเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
     โครงการอบรมและประชาคมชุมชนเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) [04/06/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
     โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [29/04/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเด็กแห่งชาติ 2662
     วันเด็กแห่งชาติ 2662 [16/01/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย 60 วัน
     แผนปฎิบัติการขยะมูลฝอย 60 วัน [09/01/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 12/07/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 09/07/2562  ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
 12/06/2562 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 06/05/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 12/07/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดิน
 10/07/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถหน้ามัสยิด
 28/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ)
 28/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ)
 
 
 
 
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
 
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
 
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 54