เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
กิจกรรมพบปะยามเช้าอำเภอยะหริ่ง
     กิจกรรมพบปะยามเช้าอำเภอยะหริ่ง [22/10/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมและประชาคมชุมชนเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
     โครงการอบรมและประชาคมชุมชนเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) [04/06/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
     โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [29/04/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเด็กแห่งชาติ 2662
     วันเด็กแห่งชาติ 2662 [16/01/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 29/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 30/08/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 09/08/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประมูลราคาเช่าอาคาร คสล. 2 ชั้น 2 คูหา จำนวน 1 หลัง
 08/08/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 09/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 26/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟันท์ติก ซอยร้านกาแฟยูโซ๊ะ
 16/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ซอย6/4
 13/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟันท์ติกถนนเทศบาล 7
 
 
 
 
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
 
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
 
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 54