เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
วันเด็กแห่งชาติ 2662
     วันเด็กแห่งชาติ 2662 [16/01/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย 60 วัน
     แผนปฎิบัติการขยะมูลฝอย 60 วัน [09/01/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
     - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง - เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมนันทนาการ ผ่อนคลายความเครียด - เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี ร่วมใจกันในการแก้ปัญหาทุกด้านในชุมชน - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านกีฬาและในทุกๆด้าน - เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ [20/07/2561]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2561
     หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2561 จำนวน 5 หลักสูตร * หลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น * หลักสูตรทำขนมคัสตาร์ดเค้ก * หลักสูตรทำยาดมเครื่องเทศ ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ * หลักสูตรทำเครื่องฉีดพ่นอัตโนมัติ * หลักสูตรปลูกแคนตาลูปในกระถาง [14/03/2561]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 03/05/2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT เพื่อให้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกิน 1 ปี))
 03/05/2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ที่มาติดต่อ/ผู้รับบริการหน่วยงานของเทศบาลตำบลตันหยง)
 02/05/2562 ประกาศ เทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย1/3
 09/01/2562 ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้ง
 
 01/04/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำเสาโยงนกส่งเสริมอาชีพชุมชนเทเศบาล
 14/03/2562 ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ
 12/03/2562 ปรกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างขุด ดัน ฝังกลบขยะ
 25/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟันท์ติก ถนนเพชรเกษม-ถนนเทศบาลซอย 6/8 โดยวิธีคัดเลือก
 
 
 
 
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
 
นายยุกต์ ราชนุ้ย(ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)
 
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 54