เทศบาลตำบลตันหยง ยินดีต้อนร้อบสู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และรายออีดิลฟิตรี 1439
Control Panel
โครงการอบรมและประชาคมชุมชนเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
     โครงการอบรมและประชาคมชุมชนเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) [04/06/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
     โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [29/04/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันเด็กแห่งชาติ 2662
     วันเด็กแห่งชาติ 2662 [16/01/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย 60 วัน
     แผนปฎิบัติการขยะมูลฝอย 60 วัน [09/01/2562]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 03/05/2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT เพื่อให้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกิน 1 ปี))
 03/05/2562 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ที่มาติดต่อ/ผู้รับบริการหน่วยงานของเทศบาลตำบลตันหยง)
 02/05/2562 ประกาศ เทศบาลตำบลตันหยง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย1/3
 09/01/2562 ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้ง
 
 11/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย1/3 ชุมชนตลาด ม.2
 11/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ)
 11/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารอเนกประสงค์(ชุมชนชะเอาะ)
 23/05/2562 ประกาศเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 1/3
 
 
 
 
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
 
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
 
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 54